Yunanistan’dan en iyi uygulamalar

source: https://www.organizationearth.org/

Organization Earth

2010 yılında bir vatandaş inisiyatifi olarak kurulmuş, çalışmaları için ödüller almış bir Yunan STK’sıdır. Amacı, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nde (BM SDG’ler) belirtildiği gibi, adalet ve dayanıklılığa odaklanarak toplumda dönüştürücü bir değişim yaratmaktır).

Bu, yerel yönetim organları, daha yüksek hükümet seviyeleri, sivil toplum, taban toplulukları, hayırsever vakıflar, özel sektör ve akademik kurumlarla aktif katılım yoluyla gerçekleştirilir.

Öncelikli odak noktası, iklim açısından nötr ve kapsayıcı kentsel çevrelere katkıda bulunan doğa temelli çözümleri savunmaktır. Bu çözümler cep parkları, şehir ormanları, topluluk bahçeleri ve yeşil çatıların yanı sıra marjinal sosyal grupları hedef alan kalkınma programlarının uygulanmasını içerir.

On yılı aşkın bir süredir, Organization Earth, çevreci becerileri geliştirmeye adanmış bir eğitim merkezi olan Dünyanın Merkezini yönetmektedir. Bu merkez aracılığıyla etkileşimli öğrenme programları ve topluluk odaklı girişimler sağlarlar.

Herkesin ücretsiz erişime sahip olduğu ve çok sayıda kültürel, eğitici, atletik, çevresel ve eğlence faaliyeti ve etkinliğine katılabileceği, herkese açık sürdürülebilir bir kamusal alandır.

SNFCC çevresel sürdürülebilirliğe nasıl katkıda bulunur?

Su: Yeşil alanlar sulanıyor. İçilmeyen sular ve kanallarda kullanılan deniz suyu için özel sistemler uygulanmaktadır.

Enerji: SNFCC’nin enerji verimliliği girişimleri, benzer bir bina kompleksinin uygulanmaması durumunda tüketeceği enerjiye kıyasla %40 oranında enerji tasarrufu sağlar. Akıllı ısıtma, iklimlendirme, aydınlatma sistemleri enerji tasarrufu sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Enerji kanopisi: 100×100 metre ölçülerindeki kanopi on dönümlük bir alanı kaplar. Kanopi 5.700 güneş paneliyle kaplıdır ve yılda 2,2 gigawatt saate (GWh) kadar üretim yapabilir. SNFCC’nin enerji ihtiyaçlarını karşılamaya ve CO2 emisyonlarını en aza indirmeye önemli ölçüde katkıda bulunur. Barınağın üretimi, belirli dönemlerde SNFCC’nin enerji ihtiyacının %100’ünü bile karşılayabilmektedir.

Sürdürülebilir hareketlilik : SNFCC için sürdürülebilir hareketlilik, ana aracın bisiklet kültürünün geliştirilmesi ve bisikletlerin ulaşım, egzersiz ve eğlence aracı olarak kullanılması olan değişmez bir hedeftir.

Geri dönüşüm: Hem içinde çalışanlar hem de burayı ziyaret edenler tarafından geri dönüşümü teşvik eden prosedürler geliştirmiştir.

Çevresel birim: Stavros Niarchos Vakfı Kültür Merkezi’nin sürdürülebilirliğinin sağlanmasına tüm çalışanlar büyük ölçüde katılırken, daha etkin bir çevre yönetimi için özel bir Çevre Birimi kurulmuştur.

Özel ayrımlar : SNFCC, Avrupa’da LEED Platinum sertifikası alan ilk büyük ölçekli kültürel projedir. Sertifikası, yenilikçi mimarisinin ve onu dünyadaki çevresel açıdan en sürdürülebilir binalardan biri yapan aktif ve pasif teknolojilerin entegrasyonunun sonucuydu.