Türkiye’deki En İyi Uygulamalar

Neural Network (NN)

Sinir ağı, bilgisayarlara verileri insan beyninden esinlenerek işlemeyi öğreten yapay zeka yöntemidir. İnsan beynine benzeyen katmanlı bir yapıda birbirine bağlı düğümleri veya nöronları kullanan, derin öğrenme adı verilen bir makine öğrenme süreci türüdür.

HEDEF: Doğrudan insan tüketimi için güvenli ve besleyici gıda geri kazanımı ve yeniden dağıtım sistemlerini iyileştirmek, geliştirmek ve izlemek.

Türkiye’de gıda bankacılığı ilk kez 5179 sayılı Kanun (Gıda Üretimi, Tüketimi ve Denetimi Kanunu) ile düzenlenmiştir. Ancak 5179 sayılı Kanunda değişiklik yapan 5996 sayılı Kanun (Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu) gıda bankacılığı faaliyetlerine atıfta bulunmamaktadır. Her şeye rağmen kayıtlı ve aktif gıda bankaları mevcuttur ve gıda güvenliği ile ilgili resmi kontroller MAF tarafından yürütülmektedir. Mevcut mevzuatın gözden geçirilmesi ve ilgili paydaşlarla gerekli iyileştirmelerin yapılması, gıda bankacılığı sisteminin daha iyi işlemesini sağlamak ve doğrudan insan tüketimi için güvenli ve besleyici gıdanın geri kazanılmasına ve yeniden dağıtımına yönelik diğer modelleri kolaylaştırmak için gereklidir. Ayrıca gıda bağışı, çıkar çatışması ve haksız kazanç gibi çeşitli zorlukları da beraberinde getirmektedir. İstismar riskinin en aza indirilmesi için gıda bankaları ile gıda bağışını kabul eden ve bağışlanan gıdaları ihtiyaç sahiplerine dağıtan diğer tüm geri kazanım ve yeniden dağıtım faaliyetleri ilgili kamu kurumları tarafından izlenmeli, kontrol edilmeli ve kayıt altına alınmalıdır. Bu nedenle, gıda bağışçıları, faaliyetlerini uygun bir şekilde yürüttüğünden ve sistemin sürdürülebilirliğini sağladığından emin olan gıda bankaları ve diğer geri kazanma ve yeniden dağıtım yöntemleriyle çalışmalıdır. Tüketicinin korunması her zaman sağlanmalıdır. Gıda geri kazanımı ve yeniden dağıtım sistemi iyileştirilmelidir.

Faaliyet 1:

Gıda bankacılığı sisteminde en sürdürülebilir modeli sağlamak için mevcut düzenlemeleri gözden geçirin ve gerekli yasal, kurumsal altyapı, denetim ve bütçe sistemlerini tanımlayın: Ulusal gıda bankacılığı sistemine ilişkin değişiklik yapan yönetmeliğin taslağını hazırlamak ve yayınlamak.

Faaliyet 2

Türkiye’deki gıda bankacılığı sistemini iyileştirmek ve en sürdürülebilir modu belirlemek için paydaşlarla çalıştaylar düzenlemek.

Faaliyet 3

Kişisel bilgilerin gizliliğini ihlal etmeden bağışların, gıda bankalarının ve yararlanıcıların izlenmesini ve değerlendirilmesini içeren ulusal gıda bankası ağını kurmak ve koordine etmek için ulusal bir yazılım hazırlamak.