Ders 5: Sürdürülebilirlik ve Gıda Sektörü

Vaka 1: Gıda endüstrisi, küresel sera gazı emisyonlarının üçte birinden fazlasını oluşturuyor, bu da onu emisyonları azaltmak için çoğu kampanyanın hedefi haline getiriyor.

Ancak, şimdiye kadar sektör, sürdürülebilirlik söz konusu olduğunda diğerlerinin gerisinde kaldı..

Örneğin, Earth.org’un 2021 için en iyi 50 sürdürülebilir şirketi arasında gıda endüstrisinden temsilci yoktu.

Bunun büyük bir kısmı, tarladan sofraya işleme, dağıtım ve perakende ağları aracılığıyla karmaşık değer zinciridir.

Vaka 2: Yiyecek yetiştirmek için elimizdeki arazi çok sınırlı.

BM Gıda ve Tarım Örgütü’ne göre sadece %20’den daha fazla arazi verimli kullanıma sunulabilir.

Küresel nüfusun 2050’den önce %30 artması beklendiğinden, küresel ekonomi önümüzdeki 40 yıl içinde büyük kaynak sorunlarıyla karşı karşıya kalacak.. Ayrıca kentleşme öyle bir hızla artıyor ki 2050 yılında nüfusun yaklaşık %70’i kentlerde yaşayacak.

Vaka 3: Pek çok işletme, kendi doğrudan operasyonlarından çöp sahasına sıfır gıda atığı göndermek, tedarikçileri için sürdürülebilirlik gereksinimleri belirlemek ve yerel olarak gıda kaynakları sağlamak için iddialı taahhütler veriyor. Ancak kaynakları daha verimli kullanmak herkesin elindedir.

Vaka 4: Gıda israfı, tedarik zinciri boyunca olur.

  • Gıda mahsulleri hasattan önce bozulabilir (örneğin, 2017’de orta Avrupa’daki meyve mahsullerinin en az %80’i geç don nedeniyle kaybedildi))
  • Süpermarketler ve mağazalar genellikle en iyi olarak seçilmeyen yiyecekleri atarlar.
  • Tüketiciler, bazı yiyecekleri tüketmeden doğrudan buzdolabından atıyorlar.
  • Gelişmekte olan ülkelerde hasat ve işleme sırasında daha fazla atık gıda meydana gelmektedir..