Ders 5: Gelecekteki Zorluklar

Gıda sistemlerinin herkes için yeterli, güvenli ve besleyici gıdaya erişim sağlamada ciddi zorluklarla karşılaştığı birçok ülkede, tarımsal geçim kaynaklarıyla ilgili mesleki eğitimin olmaması veya yetersiz olması şaşırtıcıdır.

Mevcut tarımsal eğitim sistemleri nadiren gençleri hedefliyor veya onlara uyarlanıyor ve birçok alt bölge ve ülkede tarım sistemlerine katkıları kocalarının çiftliklerindeki ücretsiz ev işleri ile sınırlı olan genç kadınlara ulaşmak için çok az şey yapıyor. Ayrıca, araştırma programlarıyla ya da bilgi aktarımı için resmi olmayan ve geleneksel güvenlik sistemleriyle olan bağlantılar genellikle güçlü değildir. Bunun sonucunda geliştirilen teknolojiler, küçük aile çiftliklerinde kullanıma uygun veya alakalı olmayabilir.

Bu nedenle, küçük çiftçilerin pazarlara bağlı olmasının yanı sıra, cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırıldığı, kırsaldaki kadınların güçlendirildiği ve kırsal toplulukların modern teknolojilere, toprağa ve finansal kaynaklara erişiminin olduğu üretici örgütleri aracılığıyla çıkarları için pazarlık yapabilmelerinin sağlanması kritik hale geliyor.

Nitelikli genç kadın ve erkekler, girdi tedarikinden üretime, işlemeye, depolamaya ve pazarlamaya kadar kapsayıcı değer zincirleri aracılığıyla kendilerine fırsatlar verildiğinde yalnızca kendilerini ve ailelerini doyurmak için çözümler bulamayacaklarını gösterdiler. Ancak ülkelerinin gıda güvenliği ve beslenme elde etmelerine de yardımcı olabilir.

Daha çok şey yapılması gerekiyor!

Özellikle, birçok kırsal alanda gıda güvenliği ve beslenmeyi iyileştirmeye yardımcı olma potansiyellerini göstermiş olmalarına rağmen kapasite geliştirme konusunda çok az şansı olan genç kadınları hedef almak için çok daha fazlasının yapılması gerekiyor.

Genç kadınların karşılaştığı engellerin kaldırılması, tarımsal üretimi önemli ölçüde artıracak ve küresel gıda güvenliği ve beslenmeye katkıda bulunacaktır.

Vaka incelemelerinden ortaya çıkan bir başka boşluk, girişimlerin gıda güvenliği ve beslenme üzerindeki etkisini anlamak için titiz değerlendirmelere duyulan ihtiyaçla ilgilidir. Bu, başarılı yaklaşımların uyarlanması, sistematik hale getirilmesi ve ölçeklendirilmesi konusunda bilgi sağlamak ve politika ve planlama süreçlerini beslemek için gerekli olacaktır.

Nitekim, gıda güvenliği ve beslenme ile genç istihdamı açısından dünyanın karşı karşıya olduğu zorluklar göz önüne alındığında, tüm bunlar olmadan sürdürülebilir gıda sistemlerine dönüşmenin ve açlığı ortadan kaldırmanın mümkün olmayacağı söylenebilir.

Source: https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/ENPAIA-Gestione-separata-Periti-Agrari-determinazione-del-contributo-di-maternita.aspx