Ders 4: Sürdürülebilir Şirketler İçin Öncelikli Konular

  1. 1.Tedarik Zinciri Şeffaflığı ve İzlenebilirlik (SFDR): Şirketlerin tedarik zincirinde yukarı yönde neler olduğunu bilmesini ve bu bilgiyi alt paydaşlara iletmesini gerektirir.
  2. İş ve Değer Zincirinde Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık (DEI): Kapsayıcı inovasyonu teşvik eden ve güçlendiren, yeni mal ve hizmetlerin geliştirilmesi ana akımının geleneksel olarak dışında bırakılanlar için erişim, itibar ve etki sağlayan, kuruluşlar içinde ve tedarik zincirleri genelinde süreçlerin nasıl faaliyete geçirileceğini anlatır.
  3. Döngüsel Ekonomi İlkeleri : Döngüsel ekonomi iş modelleri, atık ve kirliliği tasarlamaya, malzemeleri kullanımda tutmaya ve doğal sistemleri yeniden oluşturmaya çalışır.
  4. Doğa Pozitif Yaklaşımlar ve Rejeneratif Tarım : Değer zincirinin içinde ve ötesinde ekosistem restorasyonuna yatırım yapmak ve rejeneratif tarımı benimsemek “ormansızlaştırmayı” aşıyor.