Ders 4: Geniş kapsamlı sosyal etkinin ölçülmesi

Gıda israfını azaltmaya yönelik sürdürülebilir bir stratejinin sosyal etkisini ölçmek için birçok seçeneğimiz var. Bunlardan bazıları aşağıda belirtilmiştir :

  • Anketler ve röportajlar : Sosyal etkiyi ölçmek için stratejiden etkilenen kişilerle anketler ve görüşmeler yapabiliriz. Örneğin, stratejiden etkilenen insanlarla anket yapmak ve onu uygulamaya dahil olan toplum liderleri ve paydaşlarla görüşmek çok faydalı olacaktır.
  • Gözlemler ve vaka çalışmaları : Gıda israfını azaltmak için sürdürülebilir bir stratejinin toplumu nasıl etkilediğini gerçekten anlamak için dışarı çıkıp stratejinin uygulandığı yerleri ziyaret edebiliriz. İnsanlarla konuşmak ve süreç hakkında ne hissettiklerini öğrenmek de mümkündür. Stratejinin bir parçası olan belirli projeleri veya girişimleri incelemeyi de düşünebiliriz. Bundan sonra, stratejinin nasıl bir fark yarattığını ve bunu daha da iyi hale getirmek için neler yapabileceğimizi daha iyi anlayacağız.
  • Değerlendirme araçlarının kullanımı : Sürdürülebilir bir stratejinin sosyal etkisini ölçmek için bir sonraki seçenek, Sosyal Yatırım Getirisi (SROI) veya Sosyal Etki Değerlendirmesi (SIA) çerçeveleri gibi etki değerlendirme araçlarını kullanmaktır. Bu etkili araçlar, yalnızca bir projenin veya girişimin sosyal etkisini ölçmek için yapılandırılmış bir yaklaşım sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda gıda israfını azaltmak için sürdürülebilir bir stratejinin faydalarını ve etkilerini ölçmeye de yardımcı olacaktır.
Sınavlar