Ders 4: Avrupa’da Kırsal Kalkınma

AB Gençlik Stratejisi 2019-27, gençlerin demokrasi ve topluma dahil olan aktif vatandaşlar olmalarını istiyor.

Strateji, üç ana eylem alanına odaklanır: Etkileşime Geçin, Bağlantı Kurun, Güçlendirin ve 11 Avrupa gençlik hedefi belirleyin. Hedef 6, “Kırsal Gençliği Geliştirmek: gençlerin kırsal alanlardaki potansiyellerini gerçekleştirmelerine olanak tanıyan koşullar yaratmak ve kentsel ve kırsal ortamlarda gençler için eşitlik sağlamak”

Bu Avrupa Gençlik Hedefinin özel hedefleri arasında, kapsayıcılıklarını desteklemek ve yerel topluluklara fayda sağlamak için gençler tarafından, gençler için ve onlarla birlikte yürütülen faaliyetlerin yerelleştirilmesini sağlamak yer alır.

Olumlu bir kırsal alan imajı oluşturmak ve kırsal geleneklerin korunmasını sağlamak da diğer önemli hedeflerdir.

Kırsal Avrupalı paydaşlarla yapılan fikir alışverişleri, mevcut boşlukları kapatmak ve daha güçlü, bağlantılı, esnek ve müreffeh kırsal alanlara doğru ilerleme kaydetmek için gereken değişiklikleri belirlerken, bu değişiklikleri gerçekleştirmede gençlerin rolünü vurgulamaktadır.

Komisyon Başkanı Ursula Von Der Leyen’in dediği gibi, “Gençler gelecek için kaygılanırken, onu daha iyi hale getirmeye kararlılar.”

Kırsal kesim gençliği, yaratıcılıklarını ve şevklerini kullanarak, yerel işler yaratan yeni ekonomik faaliyetler başlatarak AB’nin Kırsal Alanlar Vizyonu hedeflerine katkıda bulunabilir.

Kısa tedarik zincirlerinin geliştirilmesi, daha sürdürülebilir ve dayanıklı tarım işletmeciliğine, kırsal ekonomilerin çeşitlendirilmesine ve yerel geleneklerin korunmasına katkıda bulunur.

Kırsal yaşamın canlılığı yalnızca ekonomisinin bir işlevi değildir, aynı zamanda kültürel etkinliklerinin canlılığı, kimliği, bütünlüğü ve kapsayıcılığıyla da şekillenir. Bu nedenle, kırsal alanlardaki yeşil ve dijital geçişler eşitlikçi olmalı ve dezavantajlı gruplardan olanlar da dahil olmak üzere tüm kırsal vatandaşların ihtiyaçlarını dikkate almalıdır.

Örneğin, cinsiyetler arası uçurumun kapatılması Avrupa için çok önemlidir ve temel hizmetlerin kullanılabilirliğinin artırılmasından kadın istihdamının teşvik edilmesine kadar çeşitli konuların ele alınmasını gerektirir.

Avrupa Gençlik Hedefi, Kırsal Gençliği İleriye Taşımak, gençlerin kırsal alanlardaki potansiyellerini gerçekleştirmelerini sağlayacak koşulların yaratılması anlamına gelir. Hem kentsel hem de kırsal ortamlarda gençlerin eşitliğini sağlamak önemlidir.

Source: https://www.generali.it/business/imprese/agricoltura/valore-agricoltura