Ders 3: YönetmeliklerDers 3:

Ders 3: Yönetmelikler

«Avrupa, “Avrupa Yeşil Yeni Anlaşması” bayrağı altında, iklim değişikliğiyle mücadele etmek, sürdürülebilir yeniliği desteklemek ve Avrupa’yı 2050 yılına kadar ilk iklim nötr kıta yapmak için tasarlanmış kapsamlı bir dizi önlemi uyguluyor..»

Tüm büyük ve halka açık şirketlerin AB yasalarına uyması gerekir. Sosyal ve çevresel sorunlardan kaynaklanan riskler ve fırsatlar ile faaliyetlerinin insanlar ve çevre üzerindeki etkileri hakkında bilgi vermelidirler.

  • Sürdürülebilir Finans Açıklama Yönetmeliği (SFDR)

 AB’de yatırım yönetimi sürdürülebilirlik raporlamasını düzenler.

AB’de kurumsal sürdürülebilirlik raporlamasını düzenler.

  • Sürdürülebilir Faaliyetler için AB Taksonomisi

Sürdürülebilir ekonomik faaliyetler, projeler ve yatırımlar için ortak bir sınıflandırma sistemi

Kurumsal tedarik zinciri durum tespiti ve raporlamasını düzenler.