Ders 3: Gıda İsrafı: Bu Nedir?

Gıda israfı hepimizi etkileyen küresel bir sorun. Üretilen her üç gıdadan birini çöpe atıyoruz ve %50’den fazlası kendi evlerimizde oluyor.

Mutfağımızın organizasyonunda yapısal bir değişiklikle bu trendi tersine çevirebiliriz. Bunlar basit yönergelerdir ancak belirli bir başlangıç çabası ve her şeyden önce kesin bir kararlılık gerektirirler.

Gıda atığının bir ülkeyi temsil etmesi halinde, bunun Çin ve Amerika Birleşik Devletleri’nin ardından gezegendeki en büyük üçüncü sera gazı yayıcısı olacağını biliyor muydunuz?

Bu dramatik örnek, sorunun büyüklüğünü ve acilen harekete geçilmesi gerektiğini gösteriyor. Hükümetler, işletmeler ve insanlar, 2030 yılına kadar gıda kaybını ve israfını yarıya indirmeye yönelik SDG 12.3 hedefine ulaşmak için daha önce hiç olmadığı kadar çalışmalıdır.

TANIMLAR:

  • Gıda Kaybı: Tüketime yönelik tarım, ormancılık ve balıkçılık üretiminin nihai olarak tüketilmeyen miktar ve kalitesinde azalmaya neden olan gıda kaybı. Gıda kayıpları, hasat ve ekimden depolama ve işleme veya nakliyeye kadar tüm tedarik zinciri boyunca meydana gelir (FAO, 2017).
  • Gıda israfı: Nedeni ne olursa olsun, tüketici düzeyinde atılan veya ihmal edilen tüm bu yemeye hazır ve yenmesi güvenli yiyecekler (HLPE, 2014).
  • Gıda kaybı ve israfı: Gıda üretim ve tüketim zincirinin herhangi bir seviyesinde, tüketim amaçlı gıdanın kütle veya miktar olarak azaltılması (FAO, 2017).

Kaçınılmaz atıklar, kemikler, yumurta kabukları veya ananas kabukları gibi yenemeyen yiyeceklerden gelir (Buchner et al. 2012).

Bununla birlikte, gıdanın yenilebilir olup olmadığını yorumlamada kültürel farklılıklar vardır ve israf edilen gıda yüzdesine bağlı olarak ne kadar gıda atığının gerçekten yenilebilir olduğu konusunda bir fikir birliği yoktur. Bu nedenle birçok araştırmacı ve istatistikçi, çalışmaları için gıda atıkları kategorisine giren her şeyi dahil etmeye karar vermiştir.

Şu anda devasa bir çöp dağını biriktiriyoruz! Toplam küresel atık miktarının %44’ü gıda ve sebze fraksiyonundan oluşur, gıda atığının yüksek bir yüzdesi (World Bank, 2018).

Gıda israfı dünyanın en aptalca sorunu

Sınavlar