Ders 2: Sürdürülebilirliğin 3 ayağıDers 2:

Çevre, sosyal ve ekonomik odak noktaları olarak bilinen 3 ana alan vardır.

Çevresel sürdürülebilirlik:

Yeryüzü kaynaklarının, biz onları kullandıkça yeryüzünün yerini alması için yeterli zamana sahip olacak şekilde kullanılması.

Ekonomik sürdürülebilirlik:

Ekonomik sürdürülebilirlik, uzun vadeli finansal istikrar yaratmak için doğal ve finansal kaynakları koruma uygulamasıdır. Bu, tüm insanlar için ekonomiye erişimin devam etmesi ile ilgilidir.

Sosyal sürdürülebilirlik:

Tüm insanlar, herhangi bir sömürü veya ayrımcılığa maruz kalmadan ihtiyaç duyduklarını elde etmek için kaynaklara ve ekonomik erişime sahip olduğunda.

Ne yazık ki, Sosyal Sürdürülebilirlik, sürdürülebilir kalkınmanın hala en az değerlendirilen yönlerinden biridir.