Ders 2: Organik tarım: çevresel etkiyi azaltmanın bir yolu

“Organik Tarım, toprakların, ekosistemlerin ve insanların sağlığını koruyan bir üretim sistemidir. Olumsuz etkileri olan girdilerin kullanımı yerine ekolojik süreçlere, biyolojik çeşitliliğe ve yerel koşullara uyarlanmış döngülere dayanır. Organik Tarım, paylaşılan çevreye fayda sağlamak ve dahil olan herkes için adil ilişkileri ve iyi yaşam kalitesini teşvik etmek için geleneği, yeniliği ve bilimi birleştiriyor.”

İFOAM Genel Kurulu, 2008

Sağlık, Ekoloji, Adalet ve Bakım İlkeleri, organik tarımın büyüdüğü ve geliştiği köklerdir. Organik tarımın dünyaya yapabileceği katkıyı ve küresel bağlamda tüm tarımı iyileştirme vizyonunu ifade ediyorlar.

Organik tarım, doğal maddeleri ve süreçleri kullanarak gıda üretmeyi amaçlayan bir tarım yöntemidir. Bu, organik tarımın aşağıdakileri teşvik ettiği için azaltılmış bir çevresel etkiye sahip olma eğiliminde olduğu anlamına gelir:

 • Enerji ve doğal kaynakların verimli kullanımı,
 • Biyoçeşitliliğin korunması,
 • Bölgesel ekosistemlerin korunması,
 • Toprak verimliliğinin arttırılması,
 • Su kalitesinin korunması.

Ek olarak, organik tarım kuralları, yüksek bir hayvan refahı standardını teşvik eder ve çiftçilerin hayvanların belirli davranışsal ihtiyaçlarını karşılamasını gerektirir.

Organik tarım, tarımın olumsuz çevresel etkilerine bir çözüm olarak önerilebilir. Çiftlik girdilerinin azalması ve toprakta daha fazla karbon tutulması, yerel sera gazı bütçelerini olumlu yönde değiştirebilir.

Organik gıdayı “organik” yapan nedir?

 • Sentetik gübre olmaması
 • Sentetik böcek ilacı olmaması
 • GMOs olmaması
 • Antibiyotiklerin son çare olması
 • Hayvan refahı için daha iyi olması

“organik” ne anlama gelmez?

 • Yerel olarak yetiştirilen
 • “yeşil” ambalaj
 • Daha yüksek besin değeri

 

Organik logo, AB’de satılan ve AB tarafından üretilen organik ürünlere tutarlı bir görsel kimlik verir. Bu, AB merkezli tüketicilerin organik ürünleri tanımlamasını kolaylaştırır ve çiftçilerin bunları tüm AB ülkelerinde pazarlamasına yardımcı olur.

Organik logosu, yalnızca yetkili bir kontrol kurumu veya kuruluşu tarafından organik olarak onaylanan ürünlerde kullanılabilir. Bu, nasıl üretildikleri, nakledildikleri ve depolandıkları konusunda katı koşulları yerine getirdikleri anlamına gelir.’

Discover what makes organic food “organic”!

https://www.allaboutgardening.com/organic-gardening/
https://www.allaboutgardening.com/organic-gardening/