Ders 2: Gıda sürdürülebilirliği

Gıda Sürdürülebilirliği Nedir?

BM, gıda sürdürülebilirliğini “bir şeyin (tarım, balıkçılık ve hatta yiyecek hazırlama) doğal kaynaklarımızı israf etmeyecek şekilde yapılması ve çevremize veya sağlığımıza zarar vermeden gelecekte de sürdürülebilmesi fikri” olarak tanımlıyor.

Gıda sürdürülebilirliği, çevreyi koruyan, doğal kaynakları verimli kullanan, çiftçilerin kendilerini geçindirebilmelerini sağlayan ve hem hayvanlar hem de insanlar dahil olmak üzere gıda üreten topluluklardaki yaşam kalitesini artıran bir şekilde gıda üretmek anlamına gelir.

Bu fikir, küresel gıda sistemimize çıkandan çok daha fazla kaynağın girdiği gerçeğini ele alan bir hareketin arkasındaki itici güçtür.

BM’nin Gıda ve Tarım Örgütü (FOA), sürdürülebilir bir gıda sisteminin (SFS) ekonomik açıdan uygulanabilir ve sosyal açıdan faydalı bir şekilde herkes için beslenme ve gıda güvenliği sağlaması gerektiğini belirtmektedir.

Bu neden önemlidir?

İnsanoğlunun şu anda gezegendeki herkese ve gelecek nesillere yetecek kadar yiyecek üretme yeteneğini belirler.

Dünya Gıda Programı dünya çapında 9 kişiden 1’inden fazlasının (821 milyon kişi) her gün aç kaldığını bildiriyor. Nüfusun 2050 yılına kadar 10 milyara ulaşması beklendiğinden, bu ek talebi karşılamak için gıda üretiminin o zamana kadar yüzde 60-70 artması gerekecek.

Bu büyümeyi gerçekleştirmek için yüz milyonlarca hektarlık ormanın tarım arazisine dönüştürülmesi gerekecek ve bu da çevre üzerinde büyük ölçüde olumsuz bir etkiye sahip olacaktır.

Ayrıca, tarım sektörü şu anda tüm karayolu taşımacılığı, havacılık ve deniz taşımacılığı da dahil olmak üzere tüm ulaşım sektöründen daha fazla sera gazı üretiyor. Bu endüstri boyutunun %60-70 oranında artması çevreye daha fazla zarar verecektir.

Gıda üretimi şu anda gezegenin tatlı su kullanımının %70’ini oluşturuyor. Artan gıda talebine ayak uydurmak için bu kullanımı artırmak, zaten kıt olan kaynaklar üzerinde daha da büyük bir tehtit oluşturacaktır.