Ders 2: Gençler nasıl dahil edilir?

Gençlerin sahip olduğu inanılmaz enerji, gıda israfı için stratejiler geliştirmede çok önemli bir rol oynayabilir. Peki onları nasıl bu plana dahil ederiz?

  • Gençleri bilgilendirici tartışmalara dahil etmek. Gençleri gıda israfı için strateji geliştirmeye dahil etmek istiyorsak, onları tartışmalara davet etmeliyiz. Örneğin, onların katkılarını ve fikirlerini sormak ve bakış açılarını ve endişelerini dinlemek, genç beyinleri eğitmeye ve güçlendirmeye yardımcı olabilir ve bu da onların strateji geliştirme sürecine katılmalarını sağlar.
  • Karar verme süreçlerine dahil etmek: Gençleri karar verme sürecine dahil etmeyi düşünmeliyiz. Gençlere masada bir koltuk vermek, onları stratejilerin ve tartışmaların içine çekmek için yardımcı olabilir. Böylece stratejilerin geliştirilmesinde genç beyinlerin bakış açısının dikkate alınması sağlanır.
  • Harekete geçmeleri için onları teşvik etmek: Gençlerin gıda israfını azaltmak için stratejiler oluşturmaya daha fazla dahil olmalarını istiyorsak, onları bu konuda harekete geçmeye teşvik edebiliriz. Bunu yapmanın bir yolu, onlara proje ve girişimler geliştirmek için kullanabilecekleri bilgi ve kaynakları sağlamaktır. Onları bu girişimleri organize etme ve uygulama konusunda destekleyerek, sorunu sahiplenmeleri ve hem pratik hem de etkili çözümler geliştirmeleri için ihtiyaç duydukları araçları ve güveni onlara verebiliriz.

Bu yaklaşımlar, gelecek nesli güçlendirmemize ve onları daha sürdürülebilir bir gelecek yaratmaya daha fazla dahil etmemize olanak tanıyacaktır.