Ders 2: Çiftlikten çatala

Avrupa Komisyonu 2020’de “Çiftlikten çatala” stratejisini sundu. Strateji, 2050 yılına kadar AB’de iklim nötrlüğünün sağlanmasına katkıda bulunan ve mevcut gıda sistemini daha sürdürülebilir bir modele kaydıran bir politika girişimleri paketi olan Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın bir parçasıdır.

Stratejinin ana hedefleri şöyledir;

  • Gezegensel sınırlar içinde yeterli, uygun fiyatlı ve besleyici gıda sağlamak,
  • Böcek ilacı ve gübre kullanımının ve antimikrobiyal satışlarının yarıya indirilmesi,
  • Organik tarıma ayrılan arazi miktarını artırmak;
  • Daha sürdürülebilir gıda tüketimini ve sağlıklı beslenmeyi teşvik etmek,
  • Gıda kaybını ve israfını azaltmak,
  • Tedarik zincirinde gıda sahtekarlığıyla mücadele,
  • Hayvan refahını iyileştirmek.

Strateji, diğerlerinin yanı sıra aşağıdaki konularda bir dizi girişim ve yasa teklifi öngörmektedir.

  • Organik tarım
  • Paket önü beslenme etiketlemesi ve sürdürülebilir gıda etiketlemesi
  • Gıda israfını azaltma

Daha sürdürülebilir bir gıda sistemi, Avrupa’nın doğasının ve biyoçeşitliliğinin korunmasına da yardımcı olacaktır.

“Çiftlikten çatala” stratejisi, 2030 AB biyoçeşitlilik stratejisiyle uyumludur.