Ders 1: Gıda sistemleri

Gıda sistemleri konsepti, son yıllarda gıda güvenliği zorluklarını ele almak için bir anahtar yol olarak ortaya çıkmıştır.

Gıda sistemleri, gıdanın birincil üretimi, işlenmesi, dağıtılması, hazırlanması ve tüketilmesi ve atık bertarafı ile bu faaliyetlerin sosyo-ekonomik ve çevresel sonuçları ile ilgili tüm aktörleri, unsurları ve faaliyetleri dikkate alır (HLPE, 2014).

Gıda sistemiyle ilgili konular, gıda üretiminin yönetişimi ve ekonomisi, sürdürülebilirliği, gıdayı ne ölçüde israf ettiğimiz, gıda üretiminin doğal çevreyi nasıl etkilediği ve gıdanın birey ve toplum sağlığı üzerindeki etkisini içerir.

Gıda Sisteminin Temel Unsurları:

– Satın alınabilirlik       – Paylaştırma

– Tercih        -Üretim

– Dağıtım         -Takas

İki temel nedenden dolayı önemlidirler :

  1. Diyetimiz, sağlık ve esenliğin en büyük itici güçlerinden biridir.
    Bu özellikle çocuklar için önemlidir.
  2. Üretim, çiftçilik, işleme ve küresel tedarik zincirleri dahil olmak üzere mevcut gıda sistemleri, iklim değişikliğine yol açarak ve çevreyi tehdit ederek gezegenimiz üzerinde büyük bir etkiye sahiptir..

Etmenler;

  • Demografi
  • Tüketim
  • Teknoloji
  • Marketler
  • İklim & Çevre
  • Politika & Jeopolitik