Ders 1: Gıda Güvenliği: Bu Nedir?

“Gıda güvenliği, tüm insanların her zaman aktif ve sağlıklı bir yaşam için beslenme ihtiyaçlarını ve gıda tercihlerini karşılayan yeterli, güvenli ve besleyici gıdaya fiziksel ve ekonomik erişimi olduğunda var olur”.
(Dünya Gıda Zirvesi, 1996)

Gıda güvenliğinin dört ana boyutu şöyledir:

  • Yiyeceklerin fiziksel mevcudiyeti : Gıda mevcudiyeti, gıda güvenliğinin “arz tarafını” ele alır ve gıda üretimi seviyesi, stok seviyeleri ve net ticaret tarafından belirlenir.
  • Gıdaya ekonomik ve fiziksel erişim : Ulusal veya uluslararası düzeyde yeterli gıda arzı, tek başına hanehalkı düzeyinde gıda güvenliğini garanti etmez. Yetersiz gıda erişimine ilişkin endişeler, gıda güvenliği hedeflerine ulaşmada gelirler, harcamalar, piyasalar ve fiyatlara daha fazla odaklanan bir politika ile sonuçlanmıştır.
  • Gıda kullanımı : Kullanım genellikle vücudun gıdadaki çeşitli besinlerden en iyi şekilde yararlanma şekli olarak anlaşılır. Bireylerin yeterli enerji ve besin alımı, iyi bakım ve beslenme uygulamaları, gıda hazırlama, diyet çeşitliliği ve gıdanın hane içi dağılımının sonucudur. Tüketilen gıdanın iyi biyolojik kullanımı ile birleştiğinde bu, bireylerin beslenme durumunu belirler.
  • Diğer üç boyutun zaman içindeki kararlılığı : Bugün gıda alımınız yeterli olsa bile, periyodik olarak gıdaya yetersiz erişiminiz varsa ve beslenme durumunuzun bozulma riskini alıyorsanız, yine de gıda güvensiz olarak kabul edilirsiniz. Olumsuz hava koşulları, siyasi istikrarsızlık veya ekonomik faktörler (işsizlik, artan gıda fiyatları) gıda güvenliği durumunuzu etkileyebilir.

“Sağlıklı yiyecekler gezegeni kurtarabilir mi?”

Sınavlar