Bölüm 1: Sürdürülebilir bir model geliştirmek için ihtiyaçları ve kısıtları analiz etmek