Modül 5: Sürdürülebİlİr Stratejİyİ Yenİden Tanimlamak: Gida İsrafi Nasil Azaltilir?

Öğrenme Hedefleri

  • İhtiyaçları ve kısıtları belirleyerek analiz edin
  • Sıfır atık için ihtiyaçları sürdürülebilir bir stratejiye dönüştürmek
  • Sürdürülebilir bir modelin geliştirilmesi
  • Bölge halkı üzerindeki sosyal etkinin ölçülmesi
  • Stratejiyi uygulamak için yerel girişimcilerle anlaşmalar

Hadi Başlayalım!