Modül 3: Gençliğin Sosyo-Profesyonel Sağlığı

Öğrenme Hedefleri

  • Gençlerin sosyo-profesyonel gelişimleri açısından gıda güvenliği konusunda farkındalığını artırmak,
  • Eğitim yoksulluğu ile gençlerin refahı arasındaki bağlantının altını çizmek,
  • Gıda israfıyla mücadele etmek ve sürdürülebilir yaşam tarzlarını desteklemek için somut çözümler sunmak,
  • Ekonomik yoksunluk ve eğitim yoksulluğu arasındaki bağlantının altını çizmek,
  • Eğitmenlere ve gençlik çalışanlarına sosyal dışlanma riski taşıyan gençleri gıda israfı konusuyla tanıştırmak için araçlar sağlamak.

Hadi Başlayalım!