Modül 2: Organİk Tedavİler Ve Hava Bazli Üretİm

Öğrenme Hedefleri

  • Geleneksel tarımın çevresel etkisini anlamak
  • Organik tarımı tanımlamak
  • Organik tarımın çevresel etkiyi nasıl azaltabileceğini araştırmak
  • Organik tarım tekniklerini keşfetmek
  • Mevsimlik gıda üretiminin çevresel etkiyi nasıl azaltabileceğini anlamak
  • Mevsimsel gıda üretim ve tüketimini ve faydalarını tanımlamak
  • Yerel olarak üretmek ve tüketmek için bir uygulama olarak hobi bahçeciliğini keşfetmek

Hadi Başlayalım!