Modül 1: Sürdürülebİlİr Çevre, Toplum Ve Ekonomİ

Öğrenme Hedefleri

  • Sürdürülebilirliği tanımlamak
  • Çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirliği açıklamak
  • Çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik arasındaki bağlantıyı anlamak
  • Gıda sistemlerini ve bunların sürdürülebilir kalkınmadaki etkilerini açıklamak
  • Sürdürülebilirliğe ulaşmanın yenilikçi yollarını öğrenmek

Hadi Başlayalım!