Μάθημα 5: Σπαταλήστε λιγότερο … στην πράξη!

Έχοντας αναλύσει τη σχέση μεταξύ της μορφωτικής φτώχειας, της ευημερίας, και της σπατάλης τροφίμων, θα θέλαμε να παρέχουμε τα εργαλεία για την προώθηση της ευημερίας των νέων όσον αφορά τη σπατάλη τροφίμων και τις πιθανές λύσεις. Τι μπορούμε να κάνουμε για να σπαταλάμε λιγότερο και να είμαστε πιο ευαίσθητοι στα ζητήματα που αναλύθηκαν σε αυτό το κεφάλαιο;

Δυστυχώς, αυτό που κάνουμε δεν είναι αρκετό: τα θέματα αυτά απαιτούν δράση σε θεσμικό επίπεδο, και έχουν ήδη γίνει κάποια βήματα (ad hoc νόμοι σε εθνικό επίπεδο, η υιοθέτηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και της στρατηγικής Από τη Φάρμα στο Πιάτο), αλλά χωρίς αμφιβολία ο καθένας από εμάς μπορεί να συνεισφέρει.

 

Προσέχετε τι τρώτε (και τι σπαταλάτε),

να είστε σωματικά δραστήριοι,

και να μαθαίνετε περισσότερα για το φαγητό και τον εαυτό σας,

όλα αυτά  μπορούν να σας βοηθήσουν να αποκτήσετε

έναν πιο βιώσιμο τρόπο ζωής.  

Source: flaticon.com

Η αλλαγή ξεκινά με μικρές καθημερινές κινήσεις

Με στόχο να προσφέρουμε προτάσεις για να αρχίσουμε να σπαταλάμε λιγότερο και να αντιμετωπίζουμε τη σπατάλη τροφίμων στις καθημερινές μας δράσεις, θα δώσουμε ιδέες – τροφή για σκέψη – για το πώς λιγότερη μορφωτική φτώχεια και περισσότερη εκπαίδευση στον τομέα της διατροφής σημαίνει προώθηση της ευημερίας για όλους, όχι μόνο για τους νέους.  

Στο τέλος αυτής της ενότητας, μία χρήσιμη άσκηση θα μπορούσε να είναι να προσέξουμε τις πράξεις που κάνουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας, οι οποίες μας επιτρέπουν να μην σπαταλάμε τρόφιμα, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στη σωματική και ψυχική μας υγεία.  

Υπάρχουν διάφορες εφαρμογές – Too Good To Go, για παράδειγμα – που μας επιτρέπουν να επωφεληθούμε από τα τρόφιμα που περισσεύουν από τις υπεραγορές, τους φούρνους και τα εστιατόρια, αγοράζοντας σε χαμηλότερες τιμές και δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας σε έναν τομέα – αυτόν της σπατάλης τροφίμων – που διαφορετικά θα κινδύνευε να αποβεί επιζήμιος για την οικονομική και κοινωνική ευημερία.

Η καταγραφή της σπατάλης στο σπίτι ή στο γραφείο μπορεί να είναι ένας άλλος χρήσιμος τρόπος για να αντιστρέψουμε την τάση και να αρχίσουμε να καταναλώνουμε πιο συνειδητά: η καταγραφή σε ένα ημερολόγιο των τροφίμων που σπαταλήθηκαν και καταναλώθηκαν σε μία εβδομάδα ή σε μία ημέρα μπορεί να μας βοηθήσει να καταλάβουμε πώς μπορούμε να αποφύγουμε τη σπατάλη και να επαναχρησιμοποιήσουμε τα περισσεύματα.  

Πιστεύετε ό,τι υπάρχουν και άλλοι τρόποι – και σε θεσμικό επίπεδο – για να ευαισθητοποιηθούν οι πολίτες σχετικά με τη σπατάλη τροφίμων και τη βιωσιμότητα; Γνωρίζετε κάποια καλή πρακτική σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο;