Μάθημα 5: Βιωσιμότητα και τομέας τροφίμων

Γεγονός 1: Η βιομηχανία τροφίμων αντιπροσωπεύει περισσότερο από το ένα τρίτο των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, γεγονός που την καθιστά στόχο για τις περισσότερες εκστρατείες μείωσης των εκπομπών.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής, ο κλάδος έχει μείνει πίσω σε σχέση με άλλους όσον αφορά τη βιωσιμότητα. Για παράδειγμα, μεταξύ των 50 κορυφαίων βιώσιμων εταιρειών του Earth.org για το 2021 δεν υπήρχε κανένας εκπρόσωπος από τη βιομηχανία τροφίμων. Μεγάλο μέρος του λόγου είναι η πολύπλοκη αλυσίδα αξίας από το αγρόκτημα στο πιάτο μέσω των δικτύων μεταποίησης, διανομής και λιανικής πώλησης. 

Γεγονός 2: Η διαθέσιμη γη για την καλλιέργεια τροφίμων είναι πολύ περιορισμένη.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ, μόνο 20% περισσότερη γη μπορεί να τεθεί σε παραγωγική χρήση. Η παγκόσμια οικονομία αντιμετωπίζει τεράστιες προκλήσεις όσον αφορά τους πόρους τα επόμενα 40 χρόνια, καθώς ο παγκόσμιος πληθυσμός αναμένεται να αυξηθεί κατά 30% πριν από το 2050. Επιπλέον, η αστικοποίηση αυξάνεται με τέτοιο ρυθμό ώστε μέχρι το 2050 περίπου το 70% του πληθυσμού θα ζει σε πόλεις. 

Γεγονός 3: Πολλές επιχειρήσεις αναλαμβάνουν φιλόδοξες δεσμεύσεις για τη μηδενική σπατάλη τροφίμων σε χώρους υγειονομικής ταφής από τις δικές τους άμεσες δραστηριότητες, θέτοντας απαιτήσεις βιωσιμότητας για τους προμηθευτές και προμηθεύοντας τρόφιμα σε τοπικό επίπεδο.

Ωστόσο, εναπόκειται επίσης σε κάθε άτομο να χρησιμοποιεί τους πόρους πιο αποτελεσματικά. 

Γεγονός 4: Η σπατάλη τροφίμων συμβαίνει σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού.

  • Οι καλλιέργειες τροφίμων μπορεί να καταστραφούν πριν από τη συγκομιδή (π.χ. το 2017 τουλάχιστον το 80% των καρπών φρούτων της κεντρικής Ευρώπης χάθηκε λόγω παγετού). 
  • Οι υπεραγορές και τα καταστήματα συχνά πετούν τρόφιμα που έχουν ξεπεράσει τα καλύτερά τους.
  • Οι καταναλωτές καταλήγουν να πετούν κάποια τρόφιμα κατευθείαν από το ψυγείο. 
  • Μεγαλύτερη σπατάλη κατά τη συγκομιδή και τη μεταποίηση στις αναπτυσσόμενες χώρες.