Μάθημα 5: Βασικά σημεία για την ανάπτυξη στρατηγικών για τη σπατάλη τροφίμων για τις κοινότητες

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορες στρατηγικές για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων. Ορισμένα αποτελεσματικά παραδείγματα είναι τα εξής:

  1. Παύση της «υπερπαραγωγής»: Το «περισσότερο» δεν σημαίνει καλό σε καμία περίπτωση. Ένας ισχυρός τρόπος για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων είναι η μείωση της υπερπαραγωγής τροφίμων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω διαφόρων μέτρων, όπως η βελτίωση των γεωργικών μεθόδων για την αύξηση της αποδοτικότητας της παραγωγής. Η εφαρμογή λογικών πολιτικών & κανονισμών για την ενθάρρυνση της μείωσης της σπατάλης τροφίμων είναι ένα άλλο σημαντικό σημείο.
  2. Βελτίωση της αποθήκευσης & συντήρησης τροφίμων: Η βελτίωση της αποθήκευσης και της συντήρησης των τροφίμων μπορεί να είναι η πολυαναμενόμενη λύση. Η μέθοδος αυτή βασίζεται στην ανάπτυξη καλύτερων τεχνολογιών συσκευασίας και αποθήκευσης για την παράταση της διάρκειας ζωής των τροφίμων. Επίσης, η εφαρμογή προγραμμάτων μείωσης της σπατάλης τροφίμων σε αλυσίδες υπεραγορών και εστιατορίων μπορεί να αποτρέψει την αλλοίωση ή τη σπατάλη των τροφίμων.
  3. Ανακατεύθυνση της σπατάλης τροφίμων σε ανθρώπους σε λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες: Μία από τις πιο αποτελεσματικές, ουσιαστικές, και ωφέλιμες για όλους στρατηγικές για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων είναι η ανακατεύθυνση των τροφίμων σε ανθρώπους που δεν έχουν σωστή διατροφή σε λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Η δωρεά τροφίμων σε τράπεζες τροφίμων και άλλες οργανώσεις που παρέχουν τρόφιμα σε φτωχούς ανθρώπους είναι μία τέλεια επιλογή που μπορεί να μειώσει την πείνα σε παγκόσμια κλίμακα.
  4. Επανέλεγχος μεγεθών μερίδας: Η μείωση του μεγέθους των μερίδων είναι σημαντική για την καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων. Η μείωση της ποσότητας του φαγητού είναι μία υγιεινή επιλογή, φιλική προς τον προϋπολογισμό, και ένας καλός τρόπος για να διασφαλιστεί ό,τι οι πόροι τροφίμων χρησιμοποιούνται πιο αποτελεσματικά.  

Δεν υπάρχει «καλύτερη επιλογή» για την καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων – πρέπει να ερευνήσουμε και να συνεργαστούμε για να βρούμε τις πιο κατάλληλες μεθόδους. Σε κάθε περίπτωση, η διακοπή της υπερπαραγωγής, η βελτίωση της αποθήκευσης και της συντήρησης των τροφίμων, η ανακατεύθυνση της σπατάλης τροφίμων στους φτωχούς ανθρώπους, και η μείωση του μεγέθους των μερίδων συγκαταλέγονται στις καλύτερες επιλογές.