Μάθημα 3: Παγκόσμιος πολυδιάστατος δείκτης φτώχειας

Ο παγκόσμιος πολυδιάστατος δείκτης φτώχειας (MPI) είναι μία διεθνής μέτρηση της οξείας πολυδιάστατης φτώχειας που καλύπτει πάνω από 100 αναπτυσσόμενες χώρες. Συμπληρώνει τα παραδοσιακά νομισματικά μέτρα φτώχειας, καθώς καταγράφει τις οξείες στερήσεις στην υγεία, την εκπαίδευση και το βιοτικό επίπεδο που αντιμετωπίζει ένα άτομο ταυτόχρονα.

Ο παγκόσμιος MPI αναπτύχθηκε από την Πρωτοβουλία της Οξφόρδης για τη Φτώχεια και την Ανθρώπινη Ανάπτυξη (OPHI) σε συνεργασία με το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNDP). Δημοσιεύεται ετησίως από το OPHI και στην Έκθεση Ανθρώπινης Ανάπτυξης του UNDP από το 2010.

Χωρίζεται σε τρεις διαστάσεις της φτώχειας, που επηρεάζουν την υγεία, την εκπαίδευση και το βιοτικό επίπεδο. Κάθε μία από αυτές τις διαστάσεις ομαδοποιεί διαφορετικούς δείκτες, οι οποίοι κατέχουν συγκεκριμένο βάρος: διατροφή, παιδική θνησιμότητα, έτη εκπαίδευσης, φοίτηση στο σχολείο, καύσιμα μαγειρέματος, αποχέτευση, πόσιμο νερό, ηλεκτρικό ρεύμα, στέγαση, περιουσιακά στοιχεία.

Source: flaticon.com
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΕΡΗΣΗ ΕΑΝ ΖΕΙΣ ΣΕ ΣΠΙΤΙ ΟΠΟΥ... ΤΟΜΕΑΣ ΣΒΑ
Υγεία (1/3)
Διατροφή
Ένα άτομο κάτω των 70 ετών για το οποίο υπάρχουν διατροφικές πληροφορίες είναι υποσιτισμένο.
ΣΒΑ 2: Μηδενική Πείνα
Παιδική θνησιμότητα
Ένα παιδί κάτω των 18 ετών πέθανε στο σπίτι κατά την πενταετή περίοδο που προηγείται της έρευνας.
ΣΒΑ 3: Υγεία και ευημερία
Εκπαίδευση (1/3)
Έτη εκπαίδευσης
Κανένα μέλος του σπιτιού δεν έχει ολοκληρώσει έξι χρόνια σχολικής εκπαίδευσης.
ΣΒΑ 4: Ποιοτική εκπαίδευση
Σχολική φοίτηση
Ένα παιδί σχολικής ηλικίας δεν φοιτά στο σχολείο μέχρι την ηλικία κατά την οποία θα ολοκλήρωνε την 8η τάξη (12-13 ετών).
ΣΒΑ 4: Ποιοτική εκπαίδευση
Πρότυπα διαβίωσης (1/3)
Περιουσιακά στοιχεία
Το σπίτι δεν έχει περισσότερα από ένα από αυτά τα περιουσιακά στοιχεία: ραδιόφωνο, τηλεόραση, τηλέφωνο, ηλεκτρονικό υπολογιστή, ποδήλατο, μοτοσικλέτα, ψυγείο, αυτοκίνητο ή φορτηγό.
ΣΒΑ 1: Μηδενική φτώχεια
Αποχέτευση
Το σπίτι διαθέτει μη βελτιωμένες ή καθόλου εγκαταστάσεις αποχέτευσης ή είναι βελτιωμένες αλλά τις μοιράζονται με άλλα σπίτια.
ΣΒΑ 6: Καθαρό νερό και αποχέτευση
Πόσιμο νερό
Η πηγή πόσιμου νερού του σπιτιού δεν είναι ασφαλής ή το ασφαλές πόσιμο νερό απέχει 30 λεπτά ή περισσότερο με τα πόδια από το σπίτι, με επιστροφή.
ΣΒΑ 6: Καθαρό νερό και αποχέτευση

Ένα στοιχείο προκύπτει ξεκάθαρα από τον τρόπο κατασκευής και απεικόνισης του δείκτη: η οικονομική φτώχεια είναι αναμφίβολα ένα κοινό στοιχείο σε όλες τις διαστάσεις, αλλά δεν αναφέρεται ρητά ως αυτοτελής διάσταση. Η έλλειψη χρημάτων περιορίζει την πρόσβαση σε εκπαιδευτικές ευκαιρίες, οδηγεί σε μειωμένο βιοτικό επίπεδο, και η παρουσία αυτών των συνθηκών οδηγεί σε έλλειψη κοινωνικής, σωματικής και ψυχικής ευημερίας, η οποία είναι πιθανό να επηρεάσει μακροπρόθεσμα τη ζωή όσων πληρούν τα κριτήρια του δείκτη.

Ο MPI αξιολογεί τη φτώχεια σε ατομικό επίπεδο. Εάν ένα άτομο στερείται το ένα τρίτο ή περισσότερους από δέκα (σταθμισμένους) δείκτες, το παγκόσμιο MPI το χαρακτηρίζει ως «φτωχό MPI».

Η υγεία και η διατροφή καταλαμβάνουν την πρώτη θέση μεταξύ των διαστάσεων του MPI, καθώς αποτελούν αιτία και συνέπεια της φτώχειας. Ωστόσο, εάν δεν λάβουμε υπόψη το στοιχείο που σχετίζεται με τη φτώχεια, η μη πρόσβαση σε εκπαιδευτικές ευκαιρίες σημαίνει ό,τι δεν μπορούμε να έχουμε επίγνωση του τι χρειάζεται για να βγούμε από μία κατάσταση υποσιτισμού, πώς να βελτιστοποιήσουμε την κατανάλωση τροφίμων, και να αγοράσουμε συνειδητά.

Επιπλέον, τα δύο χρόνια πανδημίας Covid-19 και, πιο πρόσφατα, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και ο επακόλουθος πόλεμος, καθώς και η ενεργειακή κρίση λόγω της διακοπής των εξαγωγών φυσικού αερίου από τη Ρωσία, επιδεινώνουν μία ήδη ανησυχητική κατάσταση επισιτιστικής ασφάλειας, με πρωτοφανείς αυξήσεις στις παγκόσμιες τιμές των βασικών προϊόντων, καθώς και στο κόστος των εισροών, συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας και των λιπασμάτων, και έναν αυξανόμενο αριθμό ανθρώπων που βρίσκονται σε επισιτιστική ανασφάλεια και υποσιτίζονται.

Source: eufic.org