Μάθημα 3: Καμπάνιες της ΕΕ

Το Κέντρο της ΕΕ για την Πρόληψη της Σπατάλης και της Απώλειας Τροφίμων προσφέρει υποστήριξη στους ενδιαφερόμενους φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρόληψης και της μείωσης της απώλειας και σπατάλης τροφίμων. Μπορείτε να συμμετάσχετε και καλείστε να δημιουργήσετε μια κοινότητα εμπειρογνωμόνων και επαγγελματιών, που εργάζονται για την επίτευξη του στόχου 12.3 της βιώσιμης ανάπτυξης, δηλαδή τη μείωση στο μισό της κατά κεφαλήν σπατάλης τροφίμων σε επίπεδο λιανικής πώλησης και καταναλωτών έως το 2030 και τη μείωση της απώλειας τροφίμων σε όλη την αλυσίδα παραγωγής και εφοδιασμού τροφίμων.

Ο ιστότοπος επιτρέπει τον διαμοιρασμό καλών πρακτικών (σελίδα Πόρων), την εύρεση σχετικών πληροφοριών για εθνικές δράσεις, όπως πολιτικές και νομοθετικές εξελίξεις (σελίδα Κρατών Μελών) και την ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα (σελίδα Νέων). Βασικός στόχος αυτής της πλατφόρμας είναι η προώθηση της ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών και η συμβολή στη διάδοση των διαφόρων πρωτοβουλιών που πραγματοποιούνται για την αντιμετώπιση της απώλειας και της σπατάλης τροφίμων, προκειμένου να αποτελέσει πηγή έμπνευσης και προώθησης περαιτέρω δράσεων σε ολόκληρη την ΕΕ και παγκοσμίως.
Κάθε εμπλεκόμενος φορέας που δραστηριοποιείται στον τομέα της πρόληψης της απώλειας και της σπατάλης τροφίμων στην Ευρώπη μπορεί να γίνει μέλος και να ανταλλάσσει πόρους και γνώσεις. Είναι επίσης δεκτές οι συνεισφορές από διεθνείς οργανισμούς με παγκόσμιο αντίκτυπο, καθώς και από εθνικές αρχές από χώρες εκτός της ΕΕ. Για να μοιραστείτε πληροφορίες, πρέπει να εγγραφείτε δημιουργώντας έναν λογαριασμό EU LOGIN (λεπτομερείς οδηγίες θα βρείτε στη σελίδα Sign in). Σας ενθαρρύνουμε να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις, πριν αναρτήσετε περιεχόμενο στον ιστότοπο.

Δεν χρειάζεται να εγγραφείτε για να περιηγηθείτε στον ιστότοπο. Όλες οι σελίδες είναι διαθέσιμες στο κοινό. Οι σελίδες των κρατών μελών ενημερώνονται από εθνικούς εμπειρογνώμονες, οι οποίοι ορίζονται από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών.

ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΣΠΑΤΑΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  • Αναζήτηση στη βάση δεδομένων για την πρόληψη της σπατάλης και της απώλειας τροφίμων, που έχουν αναρτηθεί από εμπλεκόμενους φορείς του τομέα.
  • Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα και τις εκδηλώσεις σχετικά με τις πρωτοβουλίες για την πρόληψη της σπατάλης και της απώλειας τροφίμων σε ολόκληρη την ΕΕ και παγκοσμίως.

https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu-food-loss-waste-prevention-hub/

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

ΔΡΑΣΗ «ΓΕΩΡΓΙΑ»:

Η σύνδεση μεταξύ υγιών ανθρώπων, υγιών κοινωνιών και ενός υγιούς πλανήτη θέτει τα βιώσιμα συστήματα τροφίμων στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Σχεδιάστηκε για την τόνωση της οικονομίας, τη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής των ανθρώπων και τη φροντίδα της φύσης.

Η σπατάλη τροφίμων αποτελεί σοβαρό πρόβλημα! Αντιμετωπίστε αυτό το πρόβλημα με το να γίνετε ένας ήρωας ή μια ηρωίδα τροφίμων! Τον Μάρτιο του 2019 αναδείχθηκαν τρεις Ήρωες Τροφίμων σε τρεις κατηγορίες κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης απονομής βραβείων στην έκθεση CFIA Expo στη Ρεν: η EnVie για φρούτα και λαχανικά, η In Ovo για αρσενικά ζώα και η Mussella για ψάρια και θαλασσινά.