Μάθημα 2: Οι 3 πυλώνες της βιωσιμότητας

Υπάρχουν 3 βασικοί τομείς γνωστοί ως πυλώνες που εστιάζουν στο περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία.

Περιβαλλοντική βιωσιμότητα:

Η χρήση των πόρων της γης με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει αρκετός χρόνος για τη γη να τους αντικαταστήσει καθώς τους χρησιμοποιούμε.

Οικονομική βιωσιμότητα:

Η οικονομική βιωσιμότητα είναι η πρακτική της διατήρησης των φυσικών και οικονομικών πόρων για τη δημιουργία μακροπρόθεσμης οικονομικής σταθερότητας. Πρόκειται για τη συνεχή πρόσβαση στην οικονομία για όλους τους ανθρώπους.

Κοινωνική βιωσιμότητα:

Όταν όλοι οι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν τους πόρους και την οικονομική πρόσβαση για να αποκτήσουν ό,τι χρειάζονται, χωρίς να αντιμετωπίζουν εκμετάλλευση ή διακρίσεις οποιουδήποτε είδους.

Δυστυχώς, η κοινωνική βιωσιμότητα εξακολουθεί να είναι μία από τις πιο υποβαθμισμένες πτυχές της βιώσιμης ανάπτυξης.