Μάθημα 1: Τι είναι η βιωσιμότητα;

Definitions

  • Βιωσιμότητα είναι η ικανότητα κάποιου πράγματος να διατηρείται ή η ικανότητα του να διαρκεί.
  • Η βιωσιμότητα είναι η ισορροπία της κοινωνικής ισότητας, των οικονομικών ευκαιριών, και των πόρων της γης, ώστε να διασφαλίζεται ό,τι θα υπάρχουν για πάντα.
  • Η βιωσιμότητα αφορά τη λήψη αποφάσεων.

Η ερώτηση: Τι είναι αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε να διαρκέσει και πόσο καιρό θέλουμε να διαρκέσει;