Μάθημα 1: Ο αντίκτυπος των παραδοσιακών μεθόδων καλλιέργειας

Η γεωργία συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση των ανθρωπογενών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 10-12% παγκοσμίως. Από την αγροτική δραστηριότητα εκπέμπονται διάφορα σημαντικά αέρια του θερμοκηπίου, όπως το διοξείδιο του άνθρακα, το μεθάνιο και το οξείδιο του αζώτου.

Η υπαίθρια βιομηχανική γεωργία έχει δεχτεί έντονη κριτική για τις επιπτώσεις της στο περιβάλλον, ενώ εκτιμάται ότι 1,9-2,2 δισεκατομμύρια άνθρωποι εξακολουθούν να χρησιμοποιούν παραδοσιακές μεθόδους γεωργίας. Αυτός ο τύπος γεωργίας, ο οποίος περιλαμβάνει τη βιομηχανική γεωργία και άλλες παραδοσιακές υποκατηγορίες, είναι υπεύθυνος για το μεγαλύτερο μέρος της παγκόσμιας παραγωγής τροφίμων.

Από την παραγωγή έως την κατανάλωση απελευθερώνονται αέρια του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα σε κάθε στάδιο της διαδικασίας παροχής τροφίμων στο ευρύ κοινό.

Η παγκόσμια σπατάλη τροφίμων, που προκύπτει από τις απώλειες εντός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, τις μη εμπορεύσιμες καλλιέργειες και τις απώλειες κατά τη μεταφορά, συμβάλλει στο 25% των συνολικών εκπομπών, ενώ η παγκόσμια απώλεια τροφίμων αντιστοιχούν κατά μέσο όρο στο 30% της συνολικής παραγωγής.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να μειώσει τις γεωργικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και να προσαρμόσει το σύστημα παραγωγής τροφίμων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Το 2012, η γεωργία ευθυνόταν για το 10% των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, η μείωση του ζωικού κεφαλαίου, η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της διαχείρισης των οργανικών και μη λιπασμάτων είναι μερικές από τις πιθανές μεθόδους που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν.

Επιπλέον, η τροποποίηση των προτύπων κατανάλωσης τροφίμων συμβάλλει στην περαιτέρω μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Γενικά, το κρέας και τα γαλακτοκομικά προϊόντα έχουν το υψηλότερο αποτύπωμα άνθρακα, πρώτων υλών και νερού ανά κιλό από όλα τα τρόφιμα.

Η κτηνοτροφία και η παραγωγή ζωοτροφών παράγουν περισσότερους από 3 δισεκατομμύρια τόνους ισοδύναμου CO2 σε όρους εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ενώ η μεταφορά και η επεξεργασία μετά την παραγωγή αντιπροσωπεύουν μόνο ένα μικρό κλάσμα των εκπομπών που σχετίζονται με τα τρόφιμα. Μπορούμε να μειώσουμε τις γεωργικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μειώνοντας τη σπατάλη τροφίμων και αποφεύγοντας την κατανάλωση τροφίμων με μεγάλες εκπομπές αερίων.