Μάθημα 1: Επισιτιστική ασφάλεια: Ορισμός

«Η επισιτιστική ασφάλεια διασφαλίζεται όταν όλοι οι άνθρωποι, ανά πάσα στιγμή, έχουν φυσική και οικονομική πρόσβαση σε επαρκή, ασφαλή και θρεπτικά τρόφιμα που ανταποκρίνονται στις διατροφικές τους ανάγκες και προτιμήσεις για μια ενεργή και υγιή ζωή».
(Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής για τα Τρόφιμα - World Food Summit, 1996)

Οι βασικές διαστάσεις της επισιτιστικής ασφάλειας είναι:

  • Φυσική διαθεσιμότητα των τροφίμων: Η διαθεσιμότητα των τροφίμων αφορά στο κομμάτι της επισιτιστικής ασφάλειας που έχει να κάνει με την «προσφορά» και καθορίζεται από την παραγωγή, τα αποθέματα και το αποτέλεσμα του εμπορικού ισοζυγίου.
  • Οικονομική και φυσική πρόσβαση σε τρόφιμα: Η επαρκής προμήθεια τροφίμων σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο δεν εγγυάται από μόνη της την επισιτιστική ασφάλεια των νοικοκυριών. Οι ανησυχίες για την ανεπαρκή πρόσβαση σε τρόφιμα έχουν οδηγήσει σε εστίαση της πολιτικής στα εισοδήματα, τις δαπάνες, τις αγορές και τις τιμές για την επίτευξη των στόχων της επισιτιστικής ασφάλειας.
  • Αξιοποίηση των τροφίμων: Αξιοποίηση θεωρείται συνήθως ο τρόπος με τον οποίο το σώμα αξιοποιεί στο έπακρο τα διάφορα θρεπτικά συστατικά της τροφής. Η επαρκής πρόσληψη ενέργειας και θρεπτικών συστατικών είναι αποτέλεσμα των καλών πρακτικών φροντίδας και διατροφής, της προετοιμασίας των τροφίμων, της ποικιλίας της διατροφής και της ενδοοικογενειακής διανομής των τροφίμων. Σε συνδυασμό με την βιολογική αξιοποίηση της τροφής που καταναλώνεται, καθορίζεται η διατροφική κατάσταση των ατόμων.
  • Σταθερότητα των παραπάνω διαστάσεων με την πάροδο του χρόνου: Ακόμα και αν η τροφή είναι επαρκής σήμερα, εξακολουθεί να υπάρχει επισιτιστική ανασφάλεια σε περίπτωση που υπάρχει ανεπαρκής πρόσβαση σε τρόφιμα ανά διαστήματα, με κίνδυνο επιδείνωσης της διατροφικής κατάστασης. Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες, η πολιτική αστάθεια ή οι οικονομικοί παράγοντες (ανεργία, αύξηση των τιμών των τροφίμων) επηρεάζουν την κατάσταση της επισιτιστικής ασφάλειας.

“Can healthy food save the planet?”