Μάθημα 1: Εισαγωγή

Σύμφωνα με τις προβλέψεις των Ηνωμένων Εθνών, ο παγκόσμιος πληθυσμός θα αυξηθεί κατά περίπου 2,5 δισεκατομμύρια άτομα έως το 2050, και το μεγαλύτερο μέρος αυτής της αύξησης θα συμβεί στις αναπτυσσόμενες χώρες. Μεγάλο μέρος αυτής της αύξησης θα αφορά τους νέους, οι οποίοι αναμένεται να αποτελούν το ήμισυ του πληθυσμού μέχρι το 2050.  

Αυτές οι δημογραφικές αλλαγές θα καταστήσουν τους νέους εξαιρετικά ευάλωτους στην επισιτιστική ανασφάλεια. Η ευπάθεια επιδεινώνεται περαιτέρω από τα προβλήματα που σχετίζονται με την αύξηση των τιμών των τροφίμων και τις απώλειες των καλλιεργειών λόγω της κλιματικής αλλαγής. Ταυτόχρονα, οι νέοι παίζουν καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπιση της πρόκλησης της επισιτιστικής ασφάλειας.  

Αυτό τοποθετεί τη νεολαία στο επίκεντρο της επισιτιστικής ασφάλειας και της διατροφής.

Οι νέοι επαγγελματίες έχουν φρέσκιες ιδέες, κατανοούν τις αναδυόμενες τάσεις, και είναι έτοιμοι να πειραματιστούν με νέες προσεγγίσεις για την ασφάλεια των τροφίμων και τη διατροφή.

Η υποκείμενη ευθύνη των νέων να εργαστούν συλλογικά για την επίτευξη ενός ασφαλούς και καλά θρεμμένου κόσμου πρέπει να συνοδεύεται από την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι νέοι. Το όραμα της νεολαίας και των πρωτοβουλιών των νέων που διαπλέκουν την πρόοδο των τεχνολογιών για την αύξηση της παραγωγής με την αύξηση της ευαισθητοποίησης για τις διατροφικές πρακτικές αποτελεί θεμελιώδη απαίτηση.

Εάν οι νέοι έχουν ευκαιρίες να αναπτύξουν γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, έχουν τη δύναμη να αλλάξουν προς το καλύτερο την τύχη της επισιτιστικής ασφάλειας και της διατροφής.