Βέλτιστες πρακτικές στην Κύπρο

Home – Zero Food Waste Cyprus (zfwcy.org)

Το Zero Food Waste Cyprus (Μηδενική Σπατάλη Τροφίμων Κύπρος) είναι μία πρωτοβουλία με έδρα τη Λευκωσία, η οποία πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά τον Φεβρουάριο του 2018. Όλα ξεκίνησαν από το όραμα ενός ατόμου να αποτρέψει την απόρριψη τροφίμων, η οποία συμβάλλει στην κλιματική αλλαγή, καθώς και στη διατροφική ανισότητα. 

Αποστολή: «Στο Zero Food Waste Cyprus, το όραμά μας είναι να δούμε αυτόν τον αριθμό να πέφτει στο ΜΗΔΕΝ.» 

Rescuedbox — We rescue fresh fruits and veggies — Subscribe today

Το Rescuedbox είναι μία κυπριακή πρωτοβουλία που στοχεύει στην εξάλειψη των απορριμμάτων, την υποστήριξη των τοπικών αγροτών, την ενίσχυση της βιωσιμότητας, και τη βοήθεια όσων έχουν ανάγκη. Όλα τα κουτιά είναι τοπικής προέλευσης και διαλεγμένα με το χέρι από τους αγρότες. Διανέμονται όσο είναι ακόμα φρέσκα, ώστε να διατηρείται η ποιότητα. Τα κουτιά δημιουργούνται με βάση το πλεόνασμα προϊόντων της εβδομάδας. 

«Αποστολή μας είναι να αντιμετωπίσουμε τη σπατάλη τροφίμων και να γίνουμε μέρος της λύσης. Στόχος μας είναι να το πετύχουμε αυτό διασώζοντας 500 τόνους μέχρι το 2025.»