Κεφάλαιο 2: Κοινωνική, σωματική και ψυχική ευημερία των ατόμων κατά της φτώχειας των νέων