Σώστε το Φαγητό - Διαδώστε το Καλό

Εκπαίδευση της νεολαίας για την ασφάλεια των τροφίμων και τη μείωση των αποβλήτων τροφίμων για μια βιώσιμη τρόπο ζωής.

SAVING Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Μάθησης

Ολοκληρώστε όλα τα 5 αναλυτικά κεφάλαια και λάβετε το εκτυπώσιμο πιστοποιητικό σας.