Ενότητα 5: Επαναπροσδιορίζοντας τη Βιώσιμη Στρατηγική: Πως Να Μειώσετε Τη Σπατάλη Τροφίμων

Μαθησιακοί Στόχοι

  • Ταυτοποίηση και ανάλυση αναγκών και εμποδίων
  • Μετατροπή των αναγκών σε βιώσιμη στρατηγική για μηδενική σπατάλη
  • Ανάπτυξη ενός βιώσιμου μοντέλου
  • Μέτρηση του κοινωνικού αντίκτυπου στις τοπικές κοινότητες
  • Συμφωνίες με τοπικούς επιχειρηματίες για την εφαρμογή της στρατηγικής

Ας ξεκινήσουμε

Περιεχόμενο Ενότητας

Επέκταση Όλων