Ενότητα 3: Κοινωνική-επαγγελματική ευημερία των νέων

Αυτή η ενότητα θέλει να:

  • Ευαισθητοποιήσει τους νέους για την επισιτιστική ασφάλεια, όσον αφορά την κοινωνική-επαγγελματική τους ανάπτυξη
  • Υπογραμμίσει τη σχέση μεταξύ της μορφωτικής φτώχειας και της ευημερίας των νέων
  • Προσφέρει λύσεις για την καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων και την προώθηση ενός βιώσιμου τρόπου ζωής
  • Υπογραμμίσει τη σχέση μεταξύ της οικονομικής αποστέρησης και της μορφωτικής φτώχειας
  • Παρέχει εργαλεία σε εκπαιδευτικούς και εργαζόμενους σε θέματα νεολαίας, προκειμένου να εισαγάγουν τους νέους που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό στο θέμα της σπατάλης τροφίμων

Ας ξεκινήσουμε