Ενότητα 2: Βιολογική Καλλιέργεια και Παραγωγή Τροφίμων Βάσει των Καιρικών Συνθηκών

Μαθησιακοί Στόχοι

  • Κατανόηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της παραδοσιακής γεωργίας
  • Ορισμός της βιολογικής καλλιέργειας
  • Κατανόηση του πώς η βιολογική γεωργία θα μπορούσε να μειώσει τις επιπτώσεις στο περιβάλλον
  • Διεύρυνση των τεχνικών βιολογικής καλλιέργειας
  • Κατανόηση του πώς η εποχιακή παραγωγή τροφίμων θα μπορούσε να μειώσει τις επιπτώσεις στο περιβάλλον
  • Ορισμός της εποχιακής παραγωγής και κατανάλωσης τροφίμων και των πλεονεκτημάτων της
  • Διερεύνηση της κοινοτικής κηπουρικής ως πρακτική για την παραγωγή και την κατανάλωση σε τοπικό επίπεδο

Ας ξεκινήσουμε