Ενότητα 1: Βιώσιμο Περιβάλλον, Κοινωνία και Οικονομία

Μαθησιακοί Στόχοι

  • Ορισμός της βιωσιμότητας
  • Εξήγηση της περιβαλλοντικής, οικονομικής και κοινωνικής βιωσιμότητας
  • Κατανόηση της σχέσης μεταξύ περιβαλλοντικής, οικονομικής και κοινωνικής βιωσιμότητας
  • Εξήγηση των συστημάτων τροφίμων και της επιρροής τους στη βιώσιμη ανάπτυξη
  • Μάθηση των τρόπων καινοτομίας για την επίτευξη της βιωσιμότητας

Ας ξεκινήσουμε

Περιεχόμενο Ενότητας

Επέκταση Όλων